Kapcsolat

Nordkapp Studio Mérnöki és Kereskedelmi Iroda

Székhelyünk:

2011 Budakalász, Hargita u. 11.

Műszaki vezető:

Dócs János

építőmérnök, épületenergetikai szakértő, magasépítési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, ingatlan értékbecslő

Telefon: +36 20 981 1931

E-mail: nordkapp.studio(kukac)gmail.com
Gyakori kérdések, árak

» Mibe kerül egy tanúsítvány elkészítése?

A tanúsítvány költsége tevékenységi területünkön (Budapest I, II, III, IV, V, VI, VII, XII, XIII, XIV. és XV. kerületei, valamint Szentendre, Budakalász, Pomáz, Üröm, Csobánka, Pilisszentkereszt, Leányfalu és Dunakeszi) függ a tanúsítandó lakás/épület méretétől és a rendelkezésre álló dokumentumoktól. 

Lakások és családi házak:

A tanúsítvány elkészítésének legkedvezőbb díja 10.000 Ft, amennyiben a megrendelő  elektronikus úton eljuttatja irodánkba a lakás engedélyezési terveit, műszaki leírását, a felhasznált építőanyagok műbizonylatait, az épületről néhány fényképet, valamint a kivitelezést irányító felelős műszaki vezető nyilatkozatát arról, hogy az épület az engedélyezett terveknek megfelelően épült. Ez a helyzet jellemzően új lakások használatbavételi eljárása esetén szokott előfordulni. Figyelem! Társasházi lakások esetén az egész épület tervei szükségesek, csak a megrendelt lakás alaprajza nem elegendő!

Ha a fenti dokumentumokból bármi is hiányzik, akkor az épületet személyesen meg kell tekintenünk, és a rendelkezésre álló dokumentumokat ellenőriznünk kell. Ebben az esetben az alábbi díjszabást alkalmazzuk a fűthető helyiségek nettó alapterülete alapján:

Lakások 50 m2-ig: 15.000 Ft

Lakások 100 m2-ig: 20.000 Ft

Lakások 150 m2-ig: 25.000 Ft

Családi házak 100 m2-ig: 25.000 Ft

Családi házak 150 m2-ig: 30.000 Ft

Családi házak 200 m2-ig: 35.000  Ft

Családi házak 250 m2-ig: 40.000 Ft

Normál határidő: 3 munkanap

Az elkészült tanúsítvány átvehető székhelyünkön, vagy kérésére postázzuk ajánlott küldeményként. A csomagolási és postaköltség díja 1000 Ft

Minden egyéb esetben, más funkciójú épületek esetén egyedi árajánlatot adunk a körülmények ismeretében, társasházak esetén a lakásszámtól függő kedvezményeket tudunk adni. 

» Mire jó az épületenergetikai tanúsítvány?

Megszokhattuk, hogy az üzletekben a legtöbb háztartási gépen kötelezően fel van tüntetve egy kis színes ábra, ami tájékoztatja a vásárlót a készülék energiafogyasztási kategóriájáról. Két hasonlónak tűnő készülék között ez segíthet a döntésben, hasonló ár esetén nyilvánvalóan az energiatakarékosabb berendezést vesszük meg.

Ugyanígy kell elképzelni az épületenergetikai tanúsítványt is, ami egy épület vagy épületrész (pl. lakás) energiafogyasztásáról ad tájékoztatást, így téve összehasonlíthatóvá a laikus számára azonosnak tűnő építményeket. Fontos tudni, hogy a tanúsítvány nem tudja és a számításnak nem is célja, hogy figyelembe vegye az eltérő fogyasztói szokásokat. Mit is jelent ez? A tanúsítvány nem veszi figyelembe azt, hogy pl. a lakás tulajdonosa telente 18 vagy 240C-ra fűti a lakását, vagy hogy a meleg vizet 1 vagy 8 személy használja, és azt sem, hogy a tulajdonos minden télen külföldön tölt egy hónapot és ezalatt csak minimális mértékben fűti a lakását. Ezért lehet félrevezető egy ingatlan energetikai jellemzőjét a közüzemi számlákból megbecsülni, míg a tanúsítvány egzaktan, összehasonlítható módon jellemzi az építményt.

Ezen túl, amennyiben az épület besorolása nem éri el a legalább C (követelménynek megfelelő) besorolást, a tanúsítást végző szakember javaslatot is tesz azokra a reálisan megvalósítható beruházásokra, amelyekkel elérhető a legalább C, vagy annál jobb besorolás. Ilyen lehet pl. a homlokzati hőszigetelés, a nyílászárók vagy a fűtési rendszer korszerűsítése, megújuló energiák (pl. napenergia) részleges használata, stb. 

» Milyen esetekben szükséges az épületenergetikai tanúsítvány kiállítása?

Az épületenergetikai tanúsítvány kiállítását a 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet szabályozza:

1. § (1) E rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott esetekben és a (2) bekezdés szerinti kivételekkel a
jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt légállapot, illetve komfortállapot biztosítására energiát használó
épület energetikai jellemzőinek tanúsítási eljárására kell alkalmazni.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
d) a hitéleti rendeltetésű épületre;
e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett,
helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
g) azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű
használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges,
illetve alakul ki;
h) a műhely rendeltetésű épületre;
i) a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.
(3) Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint - amennyiben nem rendelkezik érvényes
energetikai tanúsítvánnyal - tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó
a) új épület építése;
b) meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás)
ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy
bb) egy évet meghaladó bérbeadása;
c) 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület
esetén.

» Meddig érvényes az épületenergetikai tanúsítvány?

A tanúsítvány a vonatkozó jogszabályok szerint 10 évig érvényes.
Ha a tanúsítvány érvényességi ideje alatt az épületre vonatkozó jogszabályban meghatározott
követelményérték megváltozik, akkor az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni. Az Európai Unió irányelve szerint az épületekre vonatkozó energetikai követelmények 2020-ig több lépcsőben szigorodni fognak. A Kormány 1246/2013. (IV. 30.) Korm. határozata alapján a követelményértékek jelentősen szigorodni fognak középületek esetében 2015. január 1-től, minden más épület esetében 2018. január 1-től. Amennyiben a következő években épülete energetikai korszerűsítését tervezi, érdemes már a néhány év múlva életbe lépő követelményeknek megfelelően elvégezni a korszerűsítést.

» Egy társasház egészére kiállított tanúsítvány érvényes az egyes lakásokra is?

Általában nem. Az egyes lakások, az épületen belüli elhelyezkedésüktől és egyedi adottságaiktól függően eltérő energetikai jellemzőkkel rendelkeznek. Egy épület legfelső szintjén lévő, négy oldalról hűlő lakás fűtési-hűtési költsége lényegesen magasabb, mint az ugyanabban a házban lévő, egy közbenső szinten lévő, mindössze két oldalról hűlő lakásé, hiába épült a két lakás ugyanazokból az építőanyagokból. Egy épületen belül a lakások besorolása között akár több kategóriányi különbség is lehet!

» Szükséges a tanúsítványt 50 m2-nél kisebb alapterületű lakásokra is elkészíteni?

Igen, a vonatkozó jogszabály szerint az 50 m2-nél kisebb alapterületű épületekre nem kell a tanúsítványt kiállítani.

» Szükséges a hőkamerás vizsgálat?

Az épületenergetikai tanúsítvány készítésének a hőkamerás vizsgálat alapvetően nem része. A hőkamerás vizsgálatra akkor lehet szükség, ha az épületben feltételezhetően olyan rejtett, szemmel nem látható kivitelezési hibák vannak, amelyek az épület energetikai tulajdonságát kedvezőtlenül befolyásolják. Hőkamerás vizsgálatot csak fűtési idényben, megfelelő időjárási körülmények között lehet végezni (min. 15oC hőmérséklet-különbség a külső és belső tér között, napsütés- és páramentes időjárás, stb.)

Igény esetén hőkamerás, huzat- és U-érték mérésre is vállalkozunk partnerünk bevonásával.